História hotela

Hotel Lipa dostal pomenovanie podľa lipy, ktorá stojí na dvore za budovou hotela a je sestrou lipy kráľa Mateja zo zámockého parku.
Dal ho postaviť mäsiar Ferdinand Péč, ktorého údenárske výrobky boli vtedy známe po celej republike. Hotel postavila firma Alojz Engliš z Prievidze v roku 1927 na mieste starého dedinského domku.

V roku 1949 bola na hotel uvalená národná správa a dňom 24.11.1949 bol bezúplatne vyvlastnený do správy národného podniku Reštaurácie aBojnice - historická fotka jedálne so sídlom v Prievidzi. Pôvodní vlastníci boli v podniku zamestnaní v najnižšej pracovnej a platovej kategórii a ubytovaní v jednej malej miestnosti, za ktorú museli platiť nájomné za vtedy platných sadzieb. Ferdinand Péč veľmi ťažko znášal spôsobenú krivdu, ochorel a dňa 9.12.1951 zomrel. Jeho manželka žila v izbičke hotela ešte 18 rokov. Zomrela 19.11.1969.

Reštaurácie a jedálne užívali hotel 42 rokov. Za ten čas bol interiér niekoľkokrát zmenený a niektoré vonkajšie objekty zbúrané a znehodnotené.

Dňa 20.5.1991 bol podľa zákona č.403/91Zb. hotel vrátený dedičom pôvodných vlastníkov.